Lidická 337/30
Praha 5 - Smíchov
1. patro nad Andělským pivovarem

Otevírací doba: Po-Pá 8 - 20h
Nabízíme brzký termín objednání!

Ukážeme Vám, co je FYZIOTERAPIE

Ukážeme Vám, co je FYZIOTERAPIE

 • Efektivní a cílená léčba
 • Terapie 60 minut
 • Brzký termín objednání
 • možnost parkování v OC Nový Smíchov (2 hodiny zdarma)
 • 3 minuty od metra Anděl
 • Nestátní zdravotnické zařízení (máme otevřeno i v současné situaci)
 • Striktně dodržujeme všechna hygienická nařízení týkající se epidemie Covid–19

Naše specializace

 • Onemocnění a funkční poruchy páteře a žeber
 • Vyšetření psychomotorického vývoje dětí
 • Dětská fyzioterapie
 • Bolestivé stavy periferních kloubů (rameno, tříslo, loket, atd.)
 • Bolesti hlavy a migrenózní stavy
 • Tinnitus
 • Funkční poruchy trávicího traktu (zácpy a průjmy)
 • Refluxní choroba jícnu a dráždivý tračník
 • Onemocnění čelistního kloubu
 • Inkontinence
 • Fyzioterapie v těhotenství, šestinedělí a poruchy menstruace
 • Neurologické onemocnění a parézy
 • Předoperační a pooperační stavy (totální endoprotézy, ortopedické a chirurgické zákroky)
 • Sportovní fyzioterapie (prevence i návrat do tréninku po zranění)

Naše metody

Dynamická neuromuskulární stabilizace dle Koláře - aktivní cvičení

Dynamická neuromuskulární stabilizace dle Koláře - aktivní cvičení

Manuální terapie

Manuální terapie

Vyšetření psychomotorického vývoje dítěte

Vyšetření psychomotorického vývoje dítěte

Vojtova reflexní lokomoce

Vojtova reflexní lokomoce

Manuální ošetření vnitřních orgánů

Manuální ošetření vnitřních orgánů

Metoda Ludmily Mojžíšové

Metoda Ludmily Mojžíšové

Ošetření spoušťových bodů suchou jehlou

Ošetření spoušťových bodů suchou jehlou

Lymfodrenáž - léčba otoků

Lymfodrenáž - léčba otoků

Masáže

Masáže

RC filozofie

RC filozofie

Poskytujeme komplexní a ucelenou fyzioterapii. Při diagnostice se opíráme o ortopedické a neurologické testy a moderní poznatky v oboru. Využíváme zkušenosti získané v České republice i v zahraničí v ambulantní a lůžkové rehabilitaci nebo u národních reprezentací Česka a Číny. Máme bohatou praxi s olympioniky i rekreačními sportovci.

Naše nadšení a znalosti se snažíme přenášet při výuce studentů oboru fyzioterapie Karlovy univerzity. Výsledkem naší terapie je nalezení primárního problému a odstranění Vaší bolesti.

RC filozofie

RC tým

Mgr. Vladimír Čajka

Zobrazit životopis

Fyzioterapeut

Mgr. Vladimír Čajka

2010 - 2013

bakalářské studium oboru fyzioterapie, FSpS Masarykova univerzita

2013 - 2015

magisterské studium oboru fyzioterapie, FTVS Karlova univerzita

07/2014

stáž v institutu Dr. Raseva Schweinfurt, Německo

07/13 - 09/15

reprezentace rádiových orientačních běžců - fyzioterapeut

04/14 - 11/14

Alafia-RHB, Praha - fyzioterapeut

12/14 - 8/15

Rehabilitace Černá v Podluží, Praha - fyzioterapeut

09/15 - 10/21

Medicentrum a.s., Praha - fyzioterapeut

09/16 - dosud

výuka českých a zahraničních studentů oboru fyzioterapie Karlovy univerzity

01/21 - dosud

RC FYZIO, Praha - majitel a fyzioterapeut

Fyzioterapeut

Mgr. Vladimír Čajka

Mgr. Vladimír Čajka

Zobrazit životopis

2010 - 2013

bakalářské studium oboru fyzioterapie, FSpS Masarykova univerzita

2013 - 2015

magisterské studium oboru fyzioterapie, FTVS Karlova univerzita

07/2014

stáž v institutu Dr. Raseva Schweinfurt, Německo

07/13 - 09/15

reprezentace rádiových orientačních běžců - fyzioterapeut

04/14 - 11/14

Alafia-RHB, Praha - fyzioterapeut

12/14 - 8/15

Rehabilitace Černá v Podluží, Praha - fyzioterapeut

09/15 - 10/21

Medicentrum a.s., Praha - fyzioterapeut

09/16 - dosud

výuka českých a zahraničních studentů oboru fyzioterapie Karlovy univerzity

01/21 - dosud

RC FYZIO, Praha - majitel a fyzioterapeut

Postgraduální vzdělání

 • Dynamická neuromuskulární stabilizace dle Koláře - certifikovaný DNS terapeut
 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice
 • Hluboký stabilizační systém páteře
 • Speciální kineziologie pohybového aparátu člověka - diferenciální diagnostika a návrh terapie
 • Komplexní přístup k diagnostice a terapii nosných kloubů
 • Komplexní terapie ramenního pletence
 • Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi
 • Mobilizace v kontextu svalových řetězců
 • Viscerovertebrální vztahy se zaměřením na terapii gastroezofageálního refluxu
 • International Diploma in Dry Needling (OMT Training)
Mgr. Jakub Radina

Zobrazit životopis

Fyzioterapeut

Mgr. Jakub Radina

2010 - 2013

bakalářské studium oboru fyzioterapie, FSpS Masarykova univerzita

2014 - 2016

magisterské studium oboru fyzioterapie, FTK Univerzita Palackého

01/13 – 09/14

Česká reprezentace v dálkovém plavání - fyzioterapeut

01/15 – 06/16

Klinika sportovní medicíny, Ostrava - fyzioterapeut

09/16 – 10/18

DJK s.r.o, Ostrava -fyzioterapeut

11/18 – 04/20

Čínský Olympijský Výbor, Peking - fyzioterapeut

05/20 - dosud

Mebster s.r.o. - konzultant

01/21 - dosud

RC FYZIO, Praha - majitel a fyzioterapeut

Fyzioterapeut

Mgr. Jakub Radina

Mgr. Jakub Radina

Zobrazit životopis

2010 - 2013

bakalářské studium oboru fyzioterapie, FSpS Masarykova univerzita

2014 - 2016

magisterské studium oboru fyzioterapie, FTK Univerzita Palackého

01/13 – 09/14

Česká reprezentace v dálkovém plavání - fyzioterapeut

01/15 – 06/16

Klinika sportovní medicíny, Ostrava - fyzioterapeut

09/16 – 10/18

DJK s.r.o, Ostrava -fyzioterapeut

11/18 – 04/20

Čínský Olympijský Výbor, Peking - fyzioterapeut

05/20 - dosud

Mebster s.r.o. - konzultant

01/21 - dosud

RC FYZIO, Praha - majitel a fyzioterapeut

Postgraduální vzdělání

 • Dynamická neuromuskulární stabilizace dle Koláře - certifikovaný DNS terapeut
 • Měkké a mobilizační techniky
 • Posilování a strečink v rehabilitaci A, B
 • Terapie ramenního kloubu
 • Terapeutické možnosti využití kinesio tapu
 • Terapie u dysfunkcí temporomandibulárního kloubu
 • Terapie pomocí suché jehly
Mgr. Jana Plešková

Zobrazit životopis

Dětská Fyzioterapeutka

Mgr. Jana Plešková

2009-2012

bakalářské studium oboru fyzioterapie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

2012 - 2014

magisterské studium oboru fyzioterapie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

2016 - dosud

postgraduální studium, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha, oborová rada: Fyziologie a patofyziologie člověka

2012 - 2014

Rehabilitační centrum Geri, Praha - fyzioterapeutka

2014 - dosud

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK a FN Motol, Praha - fyzioterapeutka

2022 - dosud

RC fyzio, s.r.o - fyzioterapeutka

Dětská Fyzioterapeutka

Mgr. Jana Plešková

Mgr. Jana Plešková

Zobrazit životopis

2009-2012

bakalářské studium oboru fyzioterapie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

2012 - 2014

magisterské studium oboru fyzioterapie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

2016 - dosud

postgraduální studium, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha, oborová rada: Fyziologie a patofyziologie člověka

2012 - 2014

Rehabilitační centrum Geri, Praha - fyzioterapeutka

2014 - dosud

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK a FN Motol, Praha - fyzioterapeutka

2022 - dosud

RC fyzio, s.r.o - fyzioterapeutka

Postgraduální vzdělání

 • Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku, certifikovaný kurz
 • Komplexní terapeutické postupy pro novorozence a kojence se specifickými potřebami, pod záštitou české asociace dětských Bobath terapeutů
 • Úvod do Feldenkreisovy metody
 • Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi
 • Jóga v rehabilitaci
 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice
 • Respirační fyzioterapie v dětské pneumologii
 • Fyzioterapie u poruch dýchání
 • Nefarmakologická léčba závažných poruch expektorace
 • Účinné čištění dýchacích cest pacientů trpících chronickým onemocněním plic
 • Exercise testing in cystic fibrosis - Who, When and Why?
 • Airway clearance (basic approach)
 • Exercise in CF: from evaluation to prescription
Mgr. Lucie Nývltová

Zobrazit životopis

Dětská Fyzioterapeutka

Mgr. Lucie Nývltová

2009 - 2012

bakalářské studium oboru fyzioterapie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

2012 - 2014

magisterské studium oboru fyzioterapie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

10/2014 - 09/2018

Neurorehabilitační klinika Axon - fyzioterapeutka

03/2019 - 02/2020

Austrálie, Nový Zéland - fyzioterapeutka

09/2022 - dosud

RCfyzio, s.r.o. - fyzioterapeutka

Dětská Fyzioterapeutka

Mgr. Lucie Nývltová

Mgr. Lucie Nývltová

Zobrazit životopis

2009 - 2012

bakalářské studium oboru fyzioterapie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

2012 - 2014

magisterské studium oboru fyzioterapie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

10/2014 - 09/2018

Neurorehabilitační klinika Axon - fyzioterapeutka

03/2019 - 02/2020

Austrálie, Nový Zéland - fyzioterapeutka

09/2022 - dosud

RCfyzio, s.r.o. - fyzioterapeutka

Postgraduální vzdělání

 • Kurz Vojtovy metody, část A
 • Snoezelen v teorii a praxi
 • Spirální stabilizace páteře, část 1 A,B
 • Synergická reflexní terapie
 • Rehabilitace spastické parézy
 • TheraSuit method
 • Lokomat začátečník a pokročilý
Ondřej Brož

Zobrazit životopis

Masér

Ondřej Brož

2014 - 2018

Masér sportovní a rekondiční, Střední zdravotnická škola 5. května, Praha

09/15 - 9/18

AlcaMEDICA - masér

12/18 - 02/20

Nemocnice a poliklinika Mělník, masér ve zdravotnictví

07/20 - dosud

AC Sparta Praha, masér

08/20 - dosud

Medicentrum Praha a.s., masér ve zdravotnicví

01/21 - dosud

RC FYZIO, Praha - masér

Masér

Ondřej Brož

Ondřej Brož

Zobrazit životopis

2014 - 2018

Masér sportovní a rekondiční, Střední zdravotnická škola 5. května, Praha

09/15 - 9/18

AlcaMEDICA - masér

12/18 - 02/20

Nemocnice a poliklinika Mělník, masér ve zdravotnictví

07/20 - dosud

AC Sparta Praha, masér

08/20 - dosud

Medicentrum Praha a.s., masér ve zdravotnicví

01/21 - dosud

RC FYZIO, Praha - masér

Postgraduální vzdělání

 • akreditovaný kvalifikační kurz: Masér
 • Manuální lymfodrenáž

Ceník

Fyzioterapie
1400 Kč
60 minut

Lymfodrenáž
1 200 Kč
90 minut

Klasická masáž
800 Kč
60 minut

Nejsme smluvní zařízení žádné zdravotní pojišťovny, nepřijímáme žádanky na rehabilitaci.

Ceník

Kontaktujte nás

RC Fyzio


Adresa

Lidická 337/30
150 00, Praha 5 – Smíchov
1. patro nad Andělským pivovarem

Kontakty

Telefon: +420774938563
E-mail: info@rcfyzio.cz
Otevírací doba: Po-Pá 8-20h
Nabízíme brzký termín objednání!

Fakturační údaje

RC Fyzio, s.r.o
Lidická 337/30, Praha 5 – Smíchov
IČ: 09723111
DIČ: CZ09723111
Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 341174


Objednat online

Aktuálně z Facebooku

1 roků zpět

RC FYZIO
Volný termín dětské fyzioterapie! 11.1. v 18:00 ... Zobrazit víceZobrazit méně
Zobrazit na Facebooku

2 roků zpět

RC FYZIO
Volný termín dětské rehabilitace!!7.12 v 18:00Napište nám a zarezervujte si jediný volný termín pro Vaše dítě v následujících 2 týdnech! #detskafyzioterapie #Děti #fyzioterapie #fyzio #vývoj #terapie ... Zobrazit víceZobrazit méně
Zobrazit na Facebooku

2 roků zpět

RC FYZIO
Máme pro Vás dárkové poukazy na fyzioterapii nebo masáž, kterými můžete obdarovat své blízké. Pošlete nám zprávu pro objednání .Ukážeme Vám, co je fyzioterapie!#fyzioterapie #physiotherapy #praha #smichov #darek #masaze #zdravi #vanoce2021 #voucher ... Zobrazit víceZobrazit méně
Zobrazit na Facebooku

2 roků zpět

RC FYZIO
Nepřerušený provoz! Máme otevřeno i přes prázdniny. Využijte Vašeho volnějšího rozvrhu a neodkládejte Vaše problémy na podzim. ... Zobrazit víceZobrazit méně
Zobrazit na Facebooku